Szukaj

Wizyt
3279725

O nas

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku powstała w 1991 rokupod nazwą Prywatne Liceum Plastyczne (Liceum Sztuk Plastycznych) za zgodą ówczesnego Ministra Kultury i Sztuki jako pierwsza niepubliczna szkoła plastyczna w Polsce. Od początku posiadamy uprawnienia szkoły publicznej i podlegamy pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

            Po reformie szkolnictwa staliśmy się 6-letnią szkołą plastyczną w skład, której wchodzi 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum.

Po ukończeniu liceum absolwent otrzymuje tytuł plastyka, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość podjęcia wybranego przez siebie kierunku studiów.

            W szkole realizowany jest obowiązkowy program nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia z przedmiotów plastycznych. Warto podkreślić, że przez cały okres nauki uczniowie uczą się minimum dwóch języków obcych.

            Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój uczniów ze szczególnym naciskiem na przedmioty artystyczne. Mają oni możliwość poszerzania swoich umiejętności, pogłębiania wrażliwości i rozwijania pasji.

            Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i plastycznych.

Z uwagi na specyfikę szkoły szczególny nacisk kładziemy na kwalifikacje nauczycieli odpowiedzialnych za zajęcia artystyczne. Wszystkie przedmioty prowadzone są przez osoby, które ukończyły Akademie Sztuk Pięknych (magister sztuki), a także wykładowców z ASP w Łodzi.  Przedmioty związanie z architekturą prowadzone są przez architektów (magister inżynier architekt); są wśród nich również doktoranci uczelni wyższych.

Zatrudnione osoby tj. wykładowcy, plastycy, architekci są czynni zawodowo, co gwarantuje "świeżość" i aktualność przekazywanej wiedzy, popartej wieloletnią praktyką.

            Szkoła organizuje liczne konkursy ogólnopolskie i międzynarodowe oraz jest lokalnym animatorem kultury. Nasi uczniowie mają okazje wyjeżdżać na wycieczki, zwiedzać muzea, galerie, odwiedzać uczelnie wyższe, a także uczestniczyć w stacjonarnych i niestacjonarnych plenerach malarskich, rzeźbiarskich i rysunkowych.

Szkoła aktywnie współpracuje z innymi szkołami artystycznymi i instytucjami kultury.

            Absolwent naszej szkoły jest w pełni przygotowany do uczestniczenia w życiu kulturalnym, a także do podjęcia wymarzonych studiów.

 

Struktura szkoły:

 

3-letnie gimnazjum plastyczne - nauka w gimnazjum składa się z bloku przedmiotów ogólnokształcących i plastycznych. Na tym etapie uczniowie poznają podstawy różnorakich technik plastycznych, rozwijają umiejętności i spędzają czas wśród kolegów i koleżanek o podobnych pasjach. 

3-letnie liceum plastyczne - w pierwszej klasie uczeń podejmuje decyzję o wyborze specjalności i w oparciu o nią realizuje przedmioty plastyczne, jak i ogólnokształcące.

Obecnie w szkole realizowane są dwie specjalności:

- Aranżacja przestrzeni

- Formy użytkowe

Ponadto we wszystkich klasach realizowane są inne przedmioty artystyczne tj.:

- rzeźba

- rysunek

- malarstwo

 - fotografia

- film

- podstawy projektowania

- historia sztuki

Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym z wybranej specjalizacji. Absolwent otrzymuje tytuł plastyka. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

 

Najważniejsze sukcesy

 

SFbBox by afl odds
Copyright