Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

  • Drukuj

„Nie zapomnijcie mnie nigdy” Stanislao Bechi pułkownik

„Zawsze naprzód moje dzieci” Leon Young de Blankenheim pułkownik

download Rules and regulations (English) >>

Regulamin Międzynarodowego  Konkursu Plastycznego

„Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie”

 

Patronat Honorowy : Piotr Duda – przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ”Solidarność”

1.            Organizatorzy:

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku

2.            Cel  konkursu:

Upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz popularyzacja tego zrywu narodowego za pośrednictwem wypowiedzi plastycznej z zakresu grafiki i malarstwa we wszystkich rodzajach i technikach malarskich i graficznych.

 Powstanie  zostało okupione krwią i cierpieniem dziesiątków tysięcy Polaków i przedstawicieli wielu  narodów  min. Francuzów, Włochów, Anglików, Węgrów, Litwinów, Słowaków, Rosjan i Czechów.

Organizatorzy doceniając znaczenie niepodległościowego zrywu i pragnąc przywrócić należne miejsce bohaterom  poświęcają im ten konkurs – CHWAŁA  ZWYCIĘŻONYM .

3.            Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą brać udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych:

-  12-15 lat

-  16-20 lat

Uczniowie nadsyłają indywidualnie lub poprzez szkołę swoje prace (maksymalnie 2) w formacie nie przekraczającym 50x70cm.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela komisarz Wojciech Jaranowski:tel.603090888, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub sekretarz Jarosław Umiński – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. Autorzy wyrażają automatycznie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z utrwalaniem wiedzy o powstaniu oraz do propagowania idei konkursu.

4.            Nagrody:

Oceny prac konkursowych i przyznania nagród dokona jury powołane przez organizatorów. Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej z malarstwa i grafiki. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

5.            Postanowienia końcowe

Prace konkursowe zaopatrzone w metryczką (wg załącznika) należy nadsyłać do 30 czerwca 2013 na adres Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku, ul. Zapiecek 4, 87-800 Włocławek, Polska. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.solidarnosc.org.pl/oswiata i www.possp.pl w zakładce Powstanie 1863 do 31 lipca 2013 roku. Otwarcie wystawy pokonkursowej Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie” oraz  wręczenie nagród nastąpi we wrześniu  2013 roku o czym zainteresowani zostaną powiadomieni drogą listowną i elektroniczną.

Pobierz regulamin >>

Pobierz kartę zgłoszeniową >>