Protokół z posiedzenia Jury Międzynarodowego Konkursu

  • Drukuj

Protokół z posiedzenia Jury Międzynarodowego  Konkursu Plastycznego „Powstanie Styczniowe 1863 i jego bohaterowie” opublikujemy po 05.08.2013